De meeste veehouders brengen dagelijks veel tijd door in hun melkstal; een stal waarin hun koeien dagelijks worden gemolken. Het is dus niet alleen van belang voor uw melkvee om een plezierige leefomgeving te creëren, maar ook voor u is het creëren van een plezierige en veilige werkomgeving een groot goed. We vertellen u graag hoe u dit kunt bewerkstelligen.

Allereerst is het belangrijk dat uw melkstal veilig is. De verwachting is dat hier in de komende jaren meer nadruk op komt te liggen. Verder moet de stal eenvoudig schoon te maken zijn en moet deze via een ‘schone’ route te bereiken zijn. Door u als melkveehouder, door uw medewerkers maar ook door servicemonteurs. Ook moet de stal een goed klimaat bieden en passende verlichting hebben. Ten slotte is het noodzakelijk dat koeien zich goed voelen in de stal; dat komt de melkproductie ten goede.

Een melkstal wordt ingericht met een melksysteem. In een klassieke melkstal komen uw koeien gezamenlijk naar de melkstal toe voordat zij gemolken worden. Een passend melksysteem moet ervoor zorgen dat u het beste uit uw dieren kunt halen. Om die reden biedt Alfa Melktechniek diverse melksystemen voor het inrichten van uw melkstal, die u ondersteunen bij het melken van uw koeien.

Bekijk alle melksystemen

Automatisch melken

Automatisch melken is de laatste jaren behoorlijk in opkomst. Intussen zijn al veel melkveehouders overgestapt op het automatisch melken van koeien; dit biedt hen de mogelijkheid om te komen tot een hogere productie per arbeidskracht. Met de innovatieve melksystemen van DeLaval worden uw koeien optimaal gemolken en dit vraagt minder tijd van u als melkveehouder.

Lees meer over de melkrobot voor automatisch melken

In een draaistal komt de koe naar de melker toe, waardoor de melker in principe op zijn werkplek kan blijven staan. Dat biedt de mogelijkheid om de hoogste capaciteit per melker te realiseren. Het is hierbij wel belangrijk om aandacht te besteden aan het koeverkeer; iedere koe moet individueel het platform opstappen. Daarom onderscheiden we binnen- en buitenmelkers; de binnenmelker zorgt voor overzicht, terwijl de buitenmelker een hogere capaciteit kan halen door een snellere opstap van de koeien.

Lees meer over de draaistallen van DeLaval